top of page

Open Vrouwencirkel:

'De 13 Oorspronkelijke Clanmoeders'

Maandelijks op zondagochtend
Verdieping en verbinding met je vrouwenziel
door de verhalen van 'De 13 Oorspronkelijke Clanmoeders':
verhalen van oeroude wijsheid;
spirituele lessen voor het ontdekken en ontwikkelen van je vrouwelijke talenten en kwaliteiten.

Verbindend samenzijn onder vrouwen,
in verhaal - meditatie - ritueel - klank - energetisch en creatief zielenwerk

women group heads up

Praktisch

De 13 verhalen samen vormen een helende cyclus van aaneensluitende teachings.
Toch staat elk verhaal ook op zich. Net zoals er 13 manen in een jaar zijn, zijn er 13 unieke Clanmoeders. Elke Clanmoeder belicht specifieke aspecten en kwaliteiten van onze vrouwelijke essentie waarmee we aan de slag kunnen gaan.

Je kan er dus voor kiezen om elke maand deel te nemen en zo de continuïteit in de verhalencyclus en in de bijeenkomsten te ervaren. Maandelijks samenkomen creëert meer verbinding en extra bedding.
Maar je kan ook per keer aansluiten, al naar gelang je beschikbaarheid.
Vertrouw op de synchroniciteit: die zorgt er altijd voor dat je op het (voor jou) juiste ogenblik op de juiste plek aanwezig zal zijn.

 

 • Data: op zondagvoormiddagen, telkens van 09.30u tot 12.30u (inloop vanaf 09.15u). De sessies gaan meestal door op de laatste zondag van de maand. Na inschrijving krijg je per mail al wat uitleg over de Clanmoeder van de maand.

  • Eerstvolgende data 2023:

   •   29 oktober 2023: 'Zij die het Web Weeft'

   •   26 november 2023: 'Fiere Vrouw'

   •   17 december 2023: 'Lofprijzende Vrouw'

   •   14 januari 2023: 'Zij die haar Visioen Wordt'

 • Locatie: Thuis in Jezelf,  J.E. Claeslaan 1, 2560 Nijlen

 • Voor wie: vrouwen van alle leeftijden; minimum 5, maximum 10 dlnrs. per sessie

 • Begeleiding: Mieke Polfliet (Thuis in Jezelf)

 • Bijdrage: €45 per losse sessie, of €120 voor een blok van 3 sessies*, vooraf te betalen.

* Je engageert je in dit geval voor de 3 data die je aanvinkt in onderstaand webformulier; er kan niet gewisseld worden naar een andere datum.

 • De bijdrage omvat alle begeleiding, materiaal, audio-opname van het verhaal, samenvatting, thee, thee, water, versnaperingen.

 • Betalen: per overschrijving op rekeningnummer IBAN BE56 7330 5564 5088 (BIC: KREDBEBB), met vermelding ‘Clanmoeders 2023 + maand + je naam’. Na betaling is je plekje verzekerd.

 • Inschrijven: graag uiterlijk tegen de vrijdagavond voorafgaand aan de sessie, via onderstaand formulier

Betalings- en annulatievoorwaarden De bijdrage voor een activiteit dient op voorhand te worden overgeschreven, tenzij anders vermeld of afgesproken. Je betaling geldt als definitief bewijs van inschrijving. We vragen dit, om op het ogenblik zelf niet met geld bezig te moeten zijn. Uitzonderingen zijn na afspraak mogelijk. Een factuur krijgen voor je deelname is mogelijk. Onze bijdragen zijn vrijgesteld van BTW. We proberen de bijdragen voor onze activiteiten zo haalbaar mogelijk te houden, maar dienen ook rekening te houden met een economische realiteit. Mocht een bepaald bedrag voor jou te hoog zijn om in 1 keer te voldoen, dan staan wij altijd open voor een afbetalingsafspraak. Neem dus zonder schroom contact op: je vraag wordt vertrouwelijk behandeld. Annulatie: Bij annulatie tot 1 maand voor een activiteit krijg je jouw bijdrage 100% terugbetaald. Bij annulatie vanaf 1 maand tot 1 week voor de activiteit krijg je 50% terugbetaald. Bij annulatie vanaf 1 week voor de activiteit krijg je helaas niets terugbetaald. Deze minder sympathieke regel moeten wij instellen om gemaakte kosten en afspraken te kunnen dekken. Wij rekenen op je begrip hiervoor.

women group heads up.jpg

Inschrijvingsformulier

schrijft zich in voor de vrouwencirkel van

Bedankt voor je inschrijving

Wat mag je verwachten?

Niets is zo verbindend als ongedwongen samenzijn onder vrouwen, in de veilige bedding van een vrouwencirkel. Daar ontmoeten we elkaar van hart tot hart, los van competitie en concurrentie, in respect voor ieders unieke (vrouw)zijn. De Clanmoeders In deze open vrouwencirkel laten we ons leiden door de verhalen van 'De 13 Oorspronkelijke Clanmoeders' (The 13 Original Clan Mothers) uit het gelijknamige boek van Jamie Sams. De 13 Clanmoederverhalen vormen samen een jaarcyclus van transformatie. Ze leren ons hoe we het Vrouwelijke Principe in onszelf kunnen ontwikkelen, bekrachtigen en eren. Het is een cyclus van heling, heelwording. Elke Clanmoeder deelt een specifieke teaching en is verbonden met een specifieke maan(d) van het jaar. De 13de Clanmoeder belichaamt de 13de maan van transformatie: de synthese van al het voorgaande alvorens een nieuwe jaarcyclus kan beginnen. De Clanmoeders zijn archetypen van vrouwelijke kracht en wijsheid die in de verhalen tot leven komen. De Clanmoeder, geïncarneerd als jonge, onsterfelijke vrouw, deelt in het wel en wee van haar volk. De gebeurtenissen die zich voordoen in haar stam en in haar leven vormen de aanleiding voor de spirituele lessen die ze met hen deelt. Door haar wijsheid, rechtschapenheid en grote spirituele kracht verwerft ze het respect van haar volk. Eens de lessen zijn geleerd en de wijsheid is geïntegreerd, trekt zij weer verder. De verhalen zijn ingebed in de sjamanistische Native American traditie en spelen zich af in een adembenemend landschap van wouden, rivieren, bergen en rotsen. Een diepe verbinding met de Aardmoeder en alle levende wezens loopt als een rode draad door de verhalen. Dieren, planten, bomen, stenen, vuur, hemel en aarde... allemaal hebben ze hun eigen kracht of 'medicijn'. De Clanmoeder luistert naar alle levende wezens en integreert hun medicijn in haar wijze lessen. De verhalen spreken rechtstreeks tot onze vrouwenziel. Ook al spelen ze zich af in een andere tijd en op een andere plek, toch zijn ze actueel en universeel. Elk Clanmoederverhaal reikt ons sleutels aan om specifieke gaven en kwaliteiten in onszelf te ontplooien in ons dagelijkse leven, elk op onze eigen, unieke manier. Dat is het Vrouwenmedicijn dat we in onszelf en elkaar kunnen bekrachtigen. De vrouwencirkel Elke maand nemen we een zondagvoormiddag 'me-time' en 'we-time': we stappen even uit ons drukke leven en komen bij elkaar in de cirkel, waar iedereen evenwaardig en welkom is. Dat is op zich al een geschenk. Na een openingsritueel en korte deelronde brengt Mieke het verhaal van de Clanmoeder van die maand tot leven. Je kan het helemaal in je opnemen en laten zakken tot in al je cellen. Dan nemen we de tijd om het Medicijn van de Clanmoeder in onszelf te integreren. Via kleine rituelen, meditatie, ademhaling, klank en zang, zachte beweging, energetische en creatieve oefeningen laten we het verhaal in ons doorwerken. We her-inneren ons de oeroude wijsheid van de Clanmoeder, brengen ze naar ons bewustzijn en ons hart. Er is ruimte om te delen, ervaringen uit te wisselen of gewoon stil te zijn, in openheid en vertrouwen. Na afloop kunnen we met hernieuwde kracht weer in ons dagelijkse leven stappen en de uitdagingen op ons pad omarmen. *Jamie Sams is van de Wolf Clan Teaching Lodge, Native American teacher en auteur. Zij ontwikkelde o.a. de Sacred Path Cards en (samen met David Carson) de alom bekende Medicine Cards (Medicijnkaarten).

bottom of page