top of page

Vrouwenkracht - Miekes verhaal


"Ga het bos in, ga.
Als je het bos niet ingaat, zal er nooit iets gebeuren
en zal je leven nooit echt beginnen."


 Deze woorden van Clarissa Pinkola Estés vatten alles samen wat 'vrouwenkracht' voor mij betekent: durven afdalen naar mijn diepe vrouwelijke psyche en de schatten die daar verborgen liggen ontdekken, bijeensprokkelen, opdelven en doorleven.
En ook: in oprechte verbinding durven gaan met andere vrouwen, elkaar aanmoedigen en bekrachtigen. Steeds opnieuw. Alleen zo kan ik waarachtig leven. Zonder deze voedende verbinding, met mijzelf en met andere vrouwen, leef ik maar half.


"The doors to the world of the wild Self are few but precious.
  If you have a deep scar, that is a door, if you have an old, old story, that is a door.
  If you love the sky and the water so much you almost cannot bear it, that
  is a door. If you yearn for a deeper life, a full life, a sane life, that is a door."

C.P. Estés


Eerst een stapje terug in de tijd
Na mijn studie rolde ik in de internationale bedrijfswereld. In de Amerikaanse multinational waar ik jarenlang werkte vonden mijn ambitie en bewijsdrang een dankbare voedingsbodem. Ik kreeg de kans om kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen die in mijn verdere leven van groot nut bleken te zijn: daadkracht, analytisch vermogen, conceptueel denken, heldere doelgerichte communicatie...
Voor al die kansen ben ik vandaag nog steeds dankbaar.
Gaandeweg voelde ik echter dat een stuk van mij in de kou bleef staan. Mijn ego was best wel tevreden, trots zelfs, dat ik in zo'n complexe wereld 'mijn mannetje' kon staan. Maar mijn ziel hunkerde naar verbinding, vertraging, verdieping... naar een leven dat zich kon ontvouwen op het ritme van de cyclische natuur, in plaats van in een rechte lijn voorwaarts. Toen kon ik dat nog niet zo benoemen, maar nu weet ik dat dit de roep was van mijn vrouwenziel. Zij hongerde ernaar om verkend, gehoord en gezien te worden. Er was geen weg meer omheen. Dus daalde ik af naar een diepere laag in mijzelf. Het was een tocht door het donkere bos, een weg van verinnerlijking,
van loslaten, van overgave... Van leren luisteren naar wat écht geleefd wilde worden.

In die periode kwam het boek 'De Ontembare Vrouw' van Clarissa Pinkola Estés op mijn pad, de bijbel voor vele vrouwen vandaag. Aan de hand van mythen en sprookjes wijst zij vrouwen de weg naar hun wilde, ongetemde, instinctieve natuur. Wat een openbaring! Mijn vrouwenhart jubelde. In de taal van sprookjes, verhalen, archetypen en symboliek vond ik de weg terug naar mijn vrouwelijke natuur, met al haar grilligheid, kwetsuren, diep doorleefde wijsheid en oerkracht. Daarnaast ging ik ook in de buitenwereld echt verbinding maken met andere vrouwen. Ik dacht voorheen altijd dat ik een open boek was, dat ik mezelf liet zien zoals ik was. Pas toen ik ging deelnemen aan
vrouwencirkels ontdekte ik dat dat niet zo was. Dat ik me altijd 'van mijn beste kant' wou laten zien: sterk, energiek, positief. In de verbinding met andere vrouwen durfde ik stilaan ook mijn kwetsbare kant laten zien: mijn twijfels, groeipijnen en worstelingen. Ik leerde dat zachtheid en gevoeligheid er ook mochten zijn en ontdekte de kracht van oprecht delen, uitwisselen, elkaar (h)erkennen en bekrachtigen in ons vrouw-zijn. De kracht van zusterschap.

Samen met vier vriendinnen vorm ik sinds een aantal jaren een besloten vrouwencirkel. Steeds weer voel ik me verwonderd en dankbaar voor dit draagvlak. Het helpt me om verder te groeien, als mens en als vrouw. Verhalen delen, in stilte zijn, samen in meditatie gaan. Elkaars creativiteit bekrachtigen. En ook samen in het ongemak van angst, verdriet en verlies durven gaan zitten. Uit deze verdiepende beweging groeien nieuwe inzichten en inspiratie. Het is voedsel voor de ziel.

   

"When we heal ourselves, others are healed.
  When we nurture our dreams,
  we give birth to the dreams of humankind.
  When we walk as loving aspects of the Earth Mother,
  we become the fertile, life-giving Mothers of the Creative Force.
  When we honor our bodies, our health, and our emotional needs,
  we make space for our dreams to come into being.
  When we speak the truth from our healed hearts,
  we allow life abundant to continue on our Mother Planet."

Jamie Sams


Mijn vrouwencirkels
Naarmate ik meer en meer mocht ervaren hoe helend een vrouwencirkel kan zijn, groeide stilaan het verlangen om zelf vrouwencirkels vorm te geven. Ondertussen had mijn leven al een andere wending genomen en begeleidde ik al geruime tijd workshops, rituelen en cursussen rond persoonlijke groei voor groepen. Een zielenwerk waarin ik vreugde en vervulling vond. Vrouwencirkels organiseren voelde als een heel natuurlijke volgende stap.

Omdat de taal van vrouwelijke archetypen zo duidelijk in mijn hart resoneert, vormen zij de inspiratie waaruit mijn vrouwencirkels zich ontvouwen. Godinnen uit alle mogelijke tradities, Clanmoeders, wijze vrouwen uit mythen en verhalen... zij vormen de voedingsbodem waaruit de cirkel ontstaat. Iedere Godin, iedere Clanmoeder heeft een verhaal dat ons de weg wijst naar onze eigen vrouwelijke natuur. We herkennen haar in onszelf en in elkaar. In de vrouwencirkels die ik begeleid, maken we contact met deze archetypen. Aan de
hand van verhalen, meditaties, energetisch werk, rituelen, creatieve oefeningen... ontsluieren we de Godin, Clanmoeder of wijze vrouw in onszelf. We delen ervaringen, luisteren naar elkaar, bekrachtigen elkaar of zijn gewoon in stilte bijeen. Zonder te therapeutiseren, zonder competitie, zonder oordeel. Ik vind het heerlijk om hier een draagvlak voor te kunnen bieden, in een veilige bedding en met respect voor
ieders verhaal.
Samen bewandelen we de weg terug naar de Bron.

Wandel jij met ons mee?


    "A wise woman does not keep her wisdom to herself. She shares wisdom with the world,

because she knows that through her wisdom, many lives can be transformed."

Gift Gugu Mona, woman of virtue
(South African born poet, philosopher, songwriter and philanthropist)

 

bottom of page