top of page

 Rite of the Womb

Ritueel van de Moederschoot

NIEUWE DATUM KOMENDE

van 10.00u tot 13.00u

Helend ritueel voor vrouwen

Een uitnodiging om.:

weer verbinding te maken met je baarmoeder als bron van creatieve kracht

oude vrouwenpijn en verdriet los te laten

je creatieve energie weer te laten stromen

je vrouwelijke sensualiteit te omarmen

bijeen te zijn onder vrouwen en de scheppende vrouwelijke kracht in elkaar te herkennen en bekrachtigen
 

Altaar beeldje detail

Praktisch

Onder de bezielende begeleiding van Mieke wordt deze inwijding in kleine groepen aangeboden, waar veiligheid en ondersteuning voorop staan. Tijdens deze sessie worden diverse elementen ingezet:

- Diepgaande meditatie en visualisatie om je te verbinden met de kracht van water en de schoot
- Energetische oefeningen die je helpen om oude vrouwenpijn los te laten en je baarmoeder te revitaliseren
- Een zuiveringsritueel met elementen van water en bloemen
- Het aanspreken van de eeuwenoude vrouwenlijn en de overdracht van dit krachtige ritueel
- Integratie en een ritueel om dankbaarheid te uiten
- Klank en helende medicijnliederen die resoneren met je innerlijke reis.

Dit alles nodigt je uit tot een hernieuwde verbinding met je vrouwelijke scheppingskracht. Je baarmoeder kan weer stralen in al haar natuurlijke vitaliteit. 

  • Datum: NIEUWE DATUM KOMENDE- zondag xxxx 2024 van 10.00u tot 13.15u

  • Begeleiding: Mieke Polfliet

  • Locatie: Thuis in Jezelf, J.E. Claeslaan 1, 2560 Nijlen

  • Voor wie: vrouwen van alle leeftijden. Enige ervaring met meditatie en energetisch werk is wenselijk

  • Bijdrage: €75

  • Betalen: per overschrijving op rekeningnummer IBAN BE56 7330 5564 5088 (BIC KREDBEBB) van Mieke Polfliet, met vermelding van je naam + 'rite of the womb december 2023'.

  • Meebrengen: eventueel schrijfgerief. Draag best een comfortabele lange broek of rok (zodat je makkelijk met je handen bij je blote buik kunt)

  • Inschrijven via onderstaand formulier

Betalings- en annulatievoorwaarden De bijdrage voor een activiteit dient op voorhand te worden overgeschreven, tenzij anders vermeld of afgesproken. Je betaling geldt als definitief bewijs van inschrijving. We vragen dit, om op het ogenblik zelf niet met geld bezig te moeten zijn. Uitzonderingen zijn na afspraak mogelijk. Een factuur krijgen voor je deelname is mogelijk. Onze bijdragen zijn vrijgesteld van BTW. We proberen de bijdragen voor onze activiteiten zo haalbaar mogelijk te houden, maar dienen ook rekening te houden met een economische realiteit. Mocht een bepaald bedrag voor jou te hoog zijn om in 1 keer te voldoen, dan staan wij altijd open voor een afbetalingsafspraak. Neem dus zonder schroom contact op: je vraag wordt vertrouwelijk behandeld. Annulatie: Bij annulatie tot 1 maand voor een activiteit krijg je jouw bijdrage 100% terugbetaald. Bij annulatie vanaf 1 maand tot 1 week voor de activiteit krijg je 50% terugbetaald. Bij annulatie vanaf 1 week voor de activiteit krijg je helaas niets terugbetaald. Deze minder sympathieke regel moeten wij instellen om gemaakte kosten en afspraken te kunnen dekken. Wij rekenen op je begrip hiervoor.

Altaar beeldje detail.jpg

Inschrijvingsformulier

schrijft zich in voor de rite of the womb van

Bedankt voor je inschrijving

Wat mag je verwachten?

Het Ritueel van de Moederschoot is een helend ritueel voor vrouwen. Het is bedoeld voor alle vrouwen - jong of oud, met of zonder kinderen, met of zonder fysieke baarmoeder. Het woord 'ritueel' is eigenlijk ontoereikend om te beschrijven waar het precies over gaat. De rite is een heling, een zegening en een reactivatie van de immense scheppende kracht die in onze baarmoeder/moederschoot huist. Net zoals bij de rites van de munay-ki, gaat het hier over een energetische transmissie, een vorm van energie-overdracht. We maken contact met de energie van een oeroude vrouwenlijn en activeren die in onszelf, in onze schoot. Zo krijgen we de kans om alle oude vrouwenpijn die in onze baarmoeder is opgeslagen, los te laten. Er komt ruimte voor heling en verzachting. Bevrijd van alle pijn en lijden wordt onze moederschoot weer waarvoor die is bedoeld: creatie en geboorte van nieuw leven. We worden herboren in schoonheid, kracht, integriteit en waardigheid. De rite is afkomstig van een lineage van vrouwen, spirits van de grootmoeders van de Amazone, die zichzelf hebben bevrijd van alle lijden. Zij herinneren ons eraan dat wij niet op aarde zijn gekomen om te lijden, maar om te creëren vanuit liefde en vrijheid. Zo scheppen we een nieuwe wereld voor alle komende generaties. De vrouwenlijn herinnert ons aan deze simpele maar essentiële waarheid: “De baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te bewaren. De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van nieuw leven.” Deze twee eenvoudige affirmaties vormen de essentie van de hele initiatie. Tijdens de initiatie maken we contact met deze vrouwenlijn (lineage), activeren ze in onszelf en geven ze door aan elkaar. Water speelt een belangrijke rol in deze rite. Water is leven: menselijk leven groeit in het vruchtwater van de moederschoot. Al wat op aarde leeft, heeft water nodig om te groeien. Water verbindt ons ook met de oceanen en rivieren, de 'schoot' van Moeder Aarde. En water is zuiverend, fysiek zowel als emotioneel. Belangrijk om weten is dat dit ritueel absoluut niet gaat over tekeergaan tegen (of beschuldigen van) mannen en hun mannelijke natuur. Of we nu man of vrouw zijn: we worden allemaal geboren uit de baarmoeder. Waar het om gaat, is dat het vrouwelijke weer de plek krijgt die het toekomt. Dat vrouwen hun oorspronkelijke natuur weer erkennen, belichamen, omarmen. Mannelijk en vrouwelijk: beide krachten zijn essentieel voor een wereld in balans. Het één is niet meer of minder dan het andere, al is het wel zo dat het vrouwelijke eeuwenlang werd ontkend, onderdrukt of misbruikt door patriarchale structuren. Maar meer recent ook door vrouwen zelf, omdat ze in hun verlangen om hun 'mannetje' te staan, hun vrouwelijke natuur geweld aandeden . Door weer in onze vrouwelijke, creatieve kracht te gaan staan, worden mannen uitgenodigd om ook weer in hun mannelijke, beschermende, hoedende kracht te gaan staan. 'They hold the space for us'. Daar kan de wereld alleen maar beter van worden. Over baarmoederkracht en collectieve vrouwenpijn Iedere vrouw - jong of oud, met of zonder kinderen, met of zonder (fysieke) baarmoeder - is een verpersoonlijking van de Aardmoeder waaruit alle leven voortkomt. De moederschoot is de plek waar dat nieuwe leven gevormd, gedragen, gekoesterd en gebaard wordt. Of we nu man of vrouw zijn: we worden allemaal geboren uit de baarmoeder. Onze levensreis op aarde vangt aan met de reis vanuit de baarmoeder, door het geboortekanaal, naar de fysieke wereld. Op een meer metaforisch vlak zijn de ́kinderen ́ die uit de baarmoeder geboren worden, alle vormen van creatie - dus ook creaties in de geest, in de energie, in de niet-fysieke wereld. Het (mannelijke) zaad heeft een moederschoot nodig om te rijpen, te groeien en zich uiteindelijk te manifesteren in een energetische of fysieke creatie. Dit vermogen, leven in de wereld brengen, is een ontzaglijke kracht. Het is een kracht waarvoor vrouwen bewonderd, geëerd en op handen gedragen worden. Vrouwen die zich deze kracht toe-eigenen, in combinatie met een vrije beleving van hun sensuele en seksuele natuur, zijn groots en goddelijk. Worden zij in deze kracht ondersteund, erkend en gehoed door een mannelijke partner-energie, dan is de schepping in evenwicht. Yin en yang. Helaas is het ook juist die collectieve vrouwelijke oerkracht die eeuwenlang gestraft, ontkend, onderdrukt en misbruikt werd. Omdat de grootsheid ervan angstaanjagend was en als bedreigend ervaren werd. Dus werd de vrouw mettertijd van Godin tot zondares gereduceerd. Denken we maar aan het verhaal van Adam en Eva. Door Eva ́s schuld (zij at immers van de appel van Goed en Kwaad!) werden Adam en Eva uit de Tuin van Eden verbannen door een boze (mannelijke) God. Haar zondigheid moest bestraft worden, haar sensualiteit geketend. Zij moest haar plaats weer leren kennen. Deze pijnlijke collectieve erfenis dragen wij, vrouwen van nu, helaas nog steeds mee - bewust of onbewust. Ze leeft verscholen in onze baarmoeder, als een hardnekkige poliep. Vaak dragen we ook nog een stuk pijn en verdriet van onze moeders en grootmoeders met ons mee, of zelfs verwondingen uit vorige levens... Of hebben we een kwetsuur opgelopen in dit leven waardoor onze vrouwelijke kracht verloren ging. De Rite of the Womb geeft de mogelijkheid om deze collectieve pijn niet langer mee te torsen, maar op een zachte manier los te laten. Oorsprong van de Rite of the Womb In 2002 verscheen de vrouwenlijn van de Rite of the Womb voor het eerst in een droom aan Marcela Lobos (Chileens sjamane die jarenlang werd opgeleid door vrouwelijke sjamanen van de Shipibo Nation in de Amazone). Ze verschenen in haar droom als vier vroedvrouwen die haar hielpen bij de bevalling van een doodgeboren baby. Mettertijd begreep ze dat deze dode baby symbool stond voor de dood die vrouwen in hun baarmoeder droegen sinds het moment dat hun creatieve kracht verloren ging. Dit was een collectief proces dat meer dan 4000 jaar geleden begon, toen de Godin werd gedegradeerd naar een tweede plaats, overschaduwd door een almachtige mannelijke god. In de jaren daarna hielpen de gidsen van deze vrouwenlijn haar om de trauma's uit haar kindertijd te transformeren tot een bron van wijsheid en mededogen. In 2014, tijdens een nachtelijke ceremonie in de Peruviaanse jungle, ontving ze van deze vrouwenlijn een energetische initiatie, met de opdracht om dit vrouwenmedicijn te delen met zoveel mogelijk vrouwen. Sindsdien wordt de initiatie doorgegeven aan vrouwen van overal ter wereld.

bottom of page