top of page

Munay Ki

inwijdingen

Nieuwe data volgen

(je kan ook zelf een groepje

samenstellen, min. 3, max 5 p.)

​Inwijdingen van de hoeders van de aarde

Ontsluit je onmetelijke energetische potentieel

Verhoog je trillingsfrequentie

Kom in je kracht

Word schepper van je eigen verhaal

MIeke Peru Shaman
Anker 1

Praktisch

Munay-ki ('in liefde vanuit het hart') is een reeks van 9 eenvoudige initiaties uit het Inca-sjamanisme, die je uitnodigen om te groeien naar je volledige potentieel en zo mede-schepper te worden van de 'nieuwe wereld' waarnaar zovele oude culturen verwijzen

De reeks bestaat uit 3 dagen met telkens ongeveer 1 maan(d) tussen om de 9 inwijdingen die je op die 3 dagen ontvangt te laten inwerken en te integreren.

 • Data:   

  • Module 1: zondag  van 13.00u tot ca.18.00u

  • Module 2: zondag  van 13.00u tot 17.00u

  • Module 3: zondag  van 13.00u tot 16.30u

  • De 3 modules vormen één geheel en kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden. Je engageert je voor de hele reeks van 3 modules en dus voor de vermelde 3 data (wisselen van reeks niet mogelijk, gezien beperkte groep & tijd). Er is ongeveer één maand tijd tussen de verschillende data, zodat je de inwijdingen voldoende kunt integreren.

 • Begeleiding: Mieke Polfliet

 • Deelnemers: min. 3, max. 5

 • Locatie: Thuis in Jezelf, J.E. Claeslaan 1, 2560 Nijlen

 • Voor wie: mannen en vrouwen van alle leeftijden. Enige ervaring met meditatie en energetisch werk is wenselijk

 • Deelnemers: kleine groep, wees er dus snel bij!

 • Bijdrage: €---; dit bedrag omvat alle begeleiding, je persoonlijke pi-stone (inwijdingssteen) en een uitgebreide syllabus aan het einde van de reeks.

 • Betalen: per overschrijving op rekeningnummer IBAN BE56 7330 5564 5088 (BIC: KREDBEBB), met vermelding ‘Munay-ki + datum + je naam’ (opgelet: je inschrijving is pas geldig na betaling van de bijdrage)

 • Meebrengen: eventueel schrijfgerief en snack (wij zorgen voor water, thee en koekjes). Draag best comfortabele kledij.

 • Inschrijven: via onderstaand formulier

Betalings- en annulatievoorwaarden De bijdrage voor een activiteit dient op voorhand te worden overgeschreven, tenzij anders vermeld of afgesproken. Je betaling geldt als definitief bewijs van inschrijving. We vragen dit, om op het ogenblik zelf niet met geld bezig te moeten zijn. Uitzonderingen zijn na afspraak mogelijk. Een factuur krijgen voor je deelname is mogelijk. Onze bijdragen zijn vrijgesteld van BTW. We proberen de bijdragen voor onze activiteiten zo haalbaar mogelijk te houden, maar dienen ook rekening te houden met een economische realiteit. Mocht een bepaald bedrag voor jou te hoog zijn om in 1 keer te voldoen, dan staan wij altijd open voor een afbetalingsafspraak. Neem dus zonder schroom contact op: je vraag wordt vertrouwelijk behandeld. Annulatie: Bij annulatie tot 1 maand voor een activiteit krijg je jouw bijdrage 100% terugbetaald. Bij annulatie vanaf 1 maand tot 1 week voor de activiteit krijg je 50% terugbetaald. Bij annulatie vanaf 1 week voor de activiteit krijg je helaas niets terugbetaald. Deze minder sympathieke regel moeten wij instellen om gemaakte kosten en afspraken te kunnen dekken. Wij rekenen op je begrip hiervoor.

Wat mag je verwachten?

Het woord munay-ki komt uit het Quechua (Peru) en betekent zoveel als 'ik hou van je', maar dan met een diepere achterliggende betekenis: 'open je hart, wees degene die je écht bent'. Het is een reeks van negen initiaties – beter nog: energetische imprints. Je energielichaam wordt opgeladen met zuivere frequenties, 'energetische zaadjes'. Die helpen je om op fysiek, mentaal,emotioneel en spiritueel vlak te groeien in bewustzijn en daardoor de schepper te worden van je eigen levensverhaal. De inwijdingen komen oorspronkelijk uit het Inca-sjamanisme, maar zijn universeel van aard. Van oudsher maakten ze deel uit van de initiatiepraktijk van leerling-sjamanen. Ze werden dus enkel doorgegeven van leraar op leerling. Ongeveer zeventig jaar geleden begrepen de Q'eros (de nazaten van de Inca-sjamanen uit de Peruviaanse Andes en Amazone) dat het tijd werd om hun oude wijsheid over de wereld van energie en licht, alsook hun inwijdingen, door te geven aan de rest van de wereld. Opdat de mensheid zich zou kunnen voorbereiden op de grote omwentelingen die haar te wachten stond in de aanloop naar 2012 en ook daarna. Die 'omwenteling' gaat in essentie over een verandering in bewustzijn. De Inca-sjamanen geloven dat 2012 het einde inluidde van een tijdperk van materialisme en dualiteit en het begin van een nieuw Gouden Tijdperk van eenheidsbewustzijn en verbondenheid met al wat leeft. We staan nu nog maar aan het begin van dat nieuwe tijdperk, want op de astronomische tijdschaal is een paar jaar amper een klein lichtflitsje. Ieder mens kan zelf de shift maken naar die nieuwe tijd, door bewust het eigen energieveld te versterken en de universele inzichten uit de oude sjamanistische culturen in de praktijk te brengen. De munay-ki-initiaties geven ons een sleutel om deze shift in gang te zetten. Na het ontvangen van de initiaties kan je de 'energetische zaadjes' verder laten gedijen door er bewust contact mee te maken, telkens weer. Het mooie van munay-ki is dat de rituelen heel eenvoudig zijn, en toch heel krachtig. Ze bestaan uit woorden, symbolische gebaren, aanrakingen, intentie en energie-overdracht. Ze ontwikkelen een gevoel van eenheid en verbondenheid met al wat leeft op aarde en helpen je om te evolueren naar je ware zelf. Geleidelijk aan kan je overschakelen naar een hogere frequentie en je lichaam (fysiek, spiritueel, emotioneel en mentaal) aanpassen aan de ontwikkeling die de aarde in deze tijd zelf ondergaat. Verloop van de 9 inwijdingen De negen inwijdingen worden verspreid over drie modules. Tussen elke module wordt ongeveer een maand tijd voorzien om de inwijdingen te integreren en ermee aan de slag te gaan in je dagelijkse leven. Eerste module In de basisinwijdingen laat je je verleden los en geef je een nieuwe richting aan je leven: 1. De Initiatie van de Heler (Hampe rite) activeert je vermogen tot heling van jezelf en anderen. Geeft je een verbinding met de sjamanen die deze inwijding in het verleden ook hebben ontvangen. 2. De vijf Banden van Kracht (Chumpi rite) worden in elkaar in je energieveld geweven. Ze geven belangrijke spirituele bescherming. 3. De Initiatie van Harmonie (Ayni Karpay) verbindt je met de scheppende principes van het universum: zeven archetypes (universele, organiserende krachten) worden als zaadjes in je chakra's geplaatst, zodat deze weer in al hun regenboogkleuren kunnen stralen. 4. De Initiatie van de Ziener (Kawaq Rite) activeert de innerlijke ziener in jou, en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen. Je leert zien met het hart. Tweede module 5. De Initiatie van de Hoeder van de Dag (Pampamesayok) - heelt je verbinding met het vrouwelijke, Moeder Aarde en haar natuur. 6. De Initiatie van de Hoeder van de Wijsheid (Altomesayok) - helpt je om je te verbinden met het mannelijke in jezelf en met de wijsheid van de heilige bergtoppen, wijsheid uit en van het oneindige. 7. De Initiatie van de Hoeder van de Aarde (Kuraq Akuyek) -verbindt je met de aartsengelen die waken over de Melkweg en laat je zgn. 'godbrein' ontwaken. Derde module 8. De Initiatie van de Hoeder van de Sterren (Mosoq Karpay) is de inwijding van de Tijd die Komt. Ze verankert je stevig met de nieuwe tijd, de tijd na 2012 – nu dus. 9. De Initatie van de Schepper (Taytanchis) activeert je goddelijke natuur, de Schepper in jou, en geeft je onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de wereld om je heen. Kortom: Munay-ki nodigt je uit om te worden wie je écht bent en te groeien in munay, in liefde. Dat is precies wat de Hopi-ouderen bedoelden met de woorden 'Wij zijn degenen op wie we hebben gewacht'.

bottom of page