top of page

Vieringen op maat

despacho ceremonie

Heb je iets te vieren?
Wil je graag even stilstaan bij een bijzondere levensgebeurtenis?
Wil je graag iets of iemand in je leven verwelkomen, bedanken of vaarwel zeggen?

Dan verzorg ik met plezier een despacho-ceremonie op maat voor jou:
een uniek en betekenisvol ritueel om deze gebeurtenis voor altijd in je geheugen te verankeren.

Dit ritueel kan zowel individueel als voor een groep gegeven worden.
 

despacho ingrediënten
Anker 1

Praktisch

Een despacho-ceremonie is een mooi ritueel bij:

 • zwangerschap, geboorte, doopviering of lentefeest/communie

 • verloving, huwelijk of gaan samenwonen

 • een bijzondere verjaardag of jubileum

 • housewarming

 • een nieuwe job

 • opening van een nieuwe zaak

 • verhuis naar het buitenland

 • aanvatten van een wereldreis

 • afscheid van een dierbare

... kortom, bij elke bijzondere gebeurtenis in je leven waar je graag even bij stilstaat.

Bij onze eerste contactname (telefonisch op 03/366 46 16 of per mail) maken we een afspraak voor een persoonlijke kennismaking, online via Zoom of Skype. Tijdens deze kennismaking voelen we of het tussen ons klikt, overlopen we samen wat vragen en mogelijkheden. Dit is dan de 'grondstof' van waaruit het ritueel verder vorm zal krijgen. Dit online kennismakingsgesprek is gratis.
Ben je tevreden over onze kennismaking, dan geef je mij per mail de opdracht om het ritueel verder uit te werken. Op dit ogenblik betaal je ook een voorschot van €85. Dit voorschot kan niet terugbetaald worden.
Ik bezorg je vervolgens het concept voor het ritueel. Hierover overleggen we verder per telefoon, mail of online (Zoom of Skype), totdat iedereen tevreden is.
We maken de laatste praktische afspraken. Je betaalt het saldo en ik begeleid het ritueel op de plaats en het tijdstip zoals voorzien. Jij zorgt voor de locatie, de aankleding en het materiaal; ik zorg voor de begeleiding en mijn standaard attributen bij deze ceremonie (zoals trom, ratels, salie, palo santo,...).
 
Bijdrage:

 • Individuele despacho-ceremonie van 1,5 uur: v.a.€145

 • Despacho-ceremonie voor een groep van 1,5 à 2 uur: v.a. €285

 • (de exacte bijdrage wordt bepaald tijdens het kennismakingsgesprek en is afhankelijk van o.m. het aantal mensen dat een actieve rol zal spelen tijdens de ceremonie, het aantal contactpersonen waarmee overleg nodig is etc.)

  • De vermelde bedragen zijn inclusief:

   • kennismakingsgesprek,

   • alle voorbereiding,

   • uitschrijven van het concept,

   • alle overleg,

   • gebruik van standaard attributen en/of muziekinstrumenten van Thuis in Jezelf tijdens de ceremonie (bv. verpakking van de despacho, wierook of salie, klankschalen, trom ...)

   • begeleiding van het ritueel op de dag zelf

  • De vermelde bedragen zijn exclusief:

   • indien van toepassing: kilometervergoeding (€0,40/km vanuit Nijlen),

   • materiaalkost voor materiaal dat ik specifiek voor jouw ritueel moet aankopen (bv. bloemen, linten,...).

   • Uiteraard breng ik geen extra materiaalkost in rekening zonder voorafgaand overleg.

Wat mag je verwachten?

De despacho-ceremonie is afkomstig uit de Andestraditie. Het is een eenvoudig maar krachtig ritueel dat ook vandaag nog een levende traditie is in Peru. Peruanen houden een despacho-ceremonie bij alle mogelijke (levens)gebeurtenissen, maar ook wanneer er kracht of heling nodig is in een bepaald proces, of gewoonweg wanneer ze Pachamama (Moeder Aarde) willen bedanken voor het leven en haar vragen om de gemeenschap te zegenen. Tijdens dit ritueel maakt de paqo (sjamaan) een despacho: een ceremonieel pakketje dat stap voor stap gevuld wordt met ingrediënten, elk met een eigen symboliek. Typische ingrediënten zijn bijvoorbeeld bloemblaadjes (die de schoonheid van de natuur symboliseren), wierook (als verbinding met de spirits), suiker of snoepjes (om zoetheid in het leven aan te trekken) of confetti (vreugde en feest). Bij elke stap wordt verbinding gemaakt met de universele energie die door alle levende wezens stroomt en wordt dank betuigd aan Pachamama voor al haar geschenken. De paqo nodigt alle deelnemers uit om intenties te plaatsen en betrekt hen actief bij iedere stap in het ritueel. Als alle ingrediënten zijn toegevoegd, is de despacho klaar. Het pakketje wordt dan dichtgevouwen en er gaat een touwtje omheen. Het is dan een soort 'cadeautje', een ceremoniële offergave, voor Pachamama. De deelnemers worden eventueel nog een laatste keer gezegend met de intenties die in de despacho gebundeld zijn. Na afloop zal de paqo het pakketje verbranden en alle ingrediënten, intenties en gebeden dus aan Pachamama teruggeven. Het vuur is de transformerende kracht waardoor de intenties in de despacho zich kunnen manifesteren of de energie getransformeerd kan worden. Waarom kies ik voor dit ritueel? De voorbije 13 jaar verdiepte ik me in de Andestraditie en het Inca-sjamanisme. Ik reisde verschillende keren naar Peru, ontmoette er lokale sjamanen (paqo's) en was telkens weer ontroerd door de schoonheid en eenvoud van hun rituelen. Elke paqo werkt op zijn/haar eigen manier en iedere despacho-ceremonie is anders. De rode draad is echter steeds dezelfde: diepe dankbaarheid en respect voor Pachamama, vreugde en samenhorigheid. Bij elke despacho-ceremonie die ik bijwoonde groeide het besef dat dit ritueel, hoewel ingebed in de Andestraditie, universeel van aard is. Het is een universele manier om bewust stil te staan bij onszelf en om dankbaarheid, intenties of wensen uit te drukken. Gaandeweg ging ik op mijn eigen manier de despacho-ceremonie integreren in mijn dagelijkse leven en werk, in cursussen, retreats en workshops. Dit voelt telkens weer als 'thuiskomen'. De despacho is voor mij geen exotisch ritueel, maar een betekenisvolle manier om iets te vieren of intenties uit te spreken. En zo begon ik de voorbije jaren ook despacho-ceremonieën te begeleiden op vraag van mensen die iets bijzonders willen vieren met een persoonlijk ritueel. Velen kunnen zich niet meer vinden in de klassieke religieuze rituelen, of zoeken een aanvulling die persoonlijker, betekenisvoller is. Uiteindelijk heeft ieder mens behoefte aan zingeving. Gebeurtenissen in ons leven krijgen nog meer betekenis wanneer we ze kunnen delen met de mensen die ons lief zijn, in een vorm die bij ons past. Een despacho biedt een mooi, toegankelijk alternatief voor (of aanvulling op) een klassieke ceremonie. Bij elke despacho die ik maak voel ik dankbaarheid en vreugde. Ik hou ervan om elke despacho-ceremonie uniek te maken, in een eigentijds jasje, op maat van de mensen en de gelegenheid waarvoor ze bedoeld is, maar met diep respect voor de oorspronkelijke traditie en symboliek. Je kan een despacho-ceremonie aanvragen als individueel ritueel (privésessie) of als groepsgebeuren met genodigden. Het kan een onderdeel zijn van een ruimere viering of feest, of een losstaand ritueel op zich. Een individuele despacho-ceremonie duurt 1 uur, een despacho in groep 1,5 à 2 uur. Mijn aanpak Bovenal luister ik naar jou: wie jij bent, wat je wil vieren, wie en wat voor jou belangrijk is. Jouw verhaal, gecombineerd met mijn ervaring, ideeën en inspiratie, vertaalt zich uiteindelijk in een despacho-ceremonie op maat, begeleid op de datum en plek van jouw keuze. In die despacho verwerk ik de symboliek en elementen die bij jou en je interessesfeer passen, en betrek ik de mensen die jij graag een actieve rol geeft in de ceremonie (bv. tekst voorlezen, briefjes schrijven of tekeningen maken voor in de despacho, het vuur aanmaken, bloemen strooien...).

bottom of page